• A non-recoverable error occured
Նորույթ Զեղչեր
Էսպրեսսո (60/40%) Brew 1000 գ
Նորույթ Զեղչեր
Լուծվող Սուրճ Խոշոր Oglo 
from 1 5 550 ֏
from 1 5 550 ֏
from 1 1 400 ֏

Լուծվող Սուրճ Խոշոր Oglo 

Charlie's Coffee
Նորույթ Զեղչեր
Աղացած Սուրճ Արաբիկա (100%)
from 1 2 500 ֏
from 1 2 500 ֏
from 1 11 300 ֏

Աղացած Սուրճ Արաբիկա (100%)

Charlie's Coffee
Նորույթ Զեղչեր
Կոլումբիա Եթովպիա Բրազիլիա Հնդկաստան 
Նորույթ Զեղչեր
Էսպրեսսո (80/20%)  Brazind 1000 գ
Նորույթ Զեղչեր
Էսպրեսսո (100%) Ugandi 1000 գ
Նորույթ Զեղչեր
Էսպրեսսո (100%) Costaric 1000 գ
Նորույթ Զեղչեր
Էսպրեսսո (70/30%) Doppio 1000 գ
Նորույթ Զեղչեր
Լուծվող Սուրճ Մանր Spray
from 1 5 300 ֏
from 1 5 300 ֏
from 1 1 350 ֏

Լուծվող Սուրճ Մանր Spray

Charlie's Coffee
Նորույթ Զեղչեր
Էսպրեսսո (60/40%) La Colombe 1000 գ
Նորույթ Զեղչեր
Ինդոնեզիա Կոլումբիա Կոստա Ռիկա (50/50%)
Նորույթ Զեղչեր
Արաբիկա Ռոբուստա Մշկընկույզ (70/30%)
Նորույթ Զեղչեր
Արաբիկա Ռոբուստա Հիլով
from 1 2 400 ֏
from 1 2 400 ֏
from 1 9 500 ֏

Արաբիկա Ռոբուստա Հիլով

Charlie's Coffee
Նորույթ Զեղչեր
Լուծվող Սուրճ Gold
from 1 8 750 ֏
from 1 8 750 ֏
from 1 1 900 ֏

Լուծվող Սուրճ Gold

Charlie's Coffee